Brix-Meter

Concentratie (gewichts-%)
Vloeistof dichtheid (% droge stof)
Refractie Index (R.I)
BRIX

Refractive Index as a Concentration Measurement Principle

Hygienic Compact Refractometer PR-43-AC

De In-Process Brix-meter, en 3A-hygienic gecertificeerde, compacte refractometer voor het continu meten van Brix en concentraties in  pijpleidingen, is eenvoudig te installeren met behulp van een doorstroomcel of direct in de leiding met een Sanitaire 3A-klem of Varivent® klem. Geschikt voor alle Pharma en Voedingsmiddelen proces toepassingen waar on-line meten en regelen kan helpen om de productkwaliteit te vebeteren en de kosten te reduceren. Ethernet TCP-IP server.

Download Brochure

Hygienic Compact Refractometer PR-23-AC

De In-Process Brix-meter, en 3A-hygienic gecertificeerde, compacte refractometer voor het continu meten van Brix en concentraties in  pijpleidingen, is eenvoudig te installeren met behulp van een doorstroomcel of direct in de leiding met een Sanitaire 3A-klem of Varivent® klem. Geschikt voor alle voedingsmiddelen proces toepassingen waar on-line meten en regelen kan helpen om de productkwaliteit te vebeteren en de kosten te reduceren. Ethernet TCP-IP server ingebouwd voor datalogging, uploading van parameters en software. Duale aansluiting van twee PR-23 sensoren aan één transmitter biedt een additionele meting die in een andere toepassing gebruikt kan worden.

Download Brochure

Hygienic Pharma Refractometer PR-43-AC

FDA regulations require documented act of demonstrating that a specific procedure, process, and activity will consistently lead to the expected results. This is called validation.
In-Process Refractometer PR-43 is ideal real-time instrument that meets the pharmaceutical industry standards and guidelines including PAT, GMP, CIP/SIP, 21 CFR Part 11 and validation. The ability to understand and continuously control parameters such as Refractive Index nD contributes significantly to the development of effective drugs and efficient manufacturing processes.
Pharma Refractometer PR- 43-AC fulfils the pharmaceutical drug production regulations for process wet-ted part materials, sealing, and surface roughnesses. No animal originated media are used in the machining and polishing processes.
Keuze mogelijkheden uit verschillende User interfaces: Web (direct), Compact (display), Multichannel (tot vier kanalen).

Download Brochure

Hygienic Probe Refractometer PR-43-AP-P

De 3A-hygienic gecertificeerde, compacte In-Process Probe Refractometer biedt zeer nauwkeurige Brix en concentratie metingen in grotere pijpleidingen en tanks en is geschikt voor hogere proces temperaturen tot 150 °C. Typische toepassingen zijn in kookinstallaties, tanks en ketels in de productie van voedingsmiddelen als jam, ketchup, bier wort, pharmaceutische producten of suiker melasse. De productkwaliteit en de batch tijden worden nu precies geregeld zonder kostbare monstername. Ethernet TCP-IP server ingebouwd voor datalogging, uploading van parameters en software. Keuze mogelijkheden uit verschillende User interfaces: Web (direct), Compact (display), Multichannel (tot vier kanalen).

Download Brochure

Hygienic Probe Refractometer PR-43-AP-R

De 3A-hygienic gecertificeerde, compacte In-Process Probe Refractometer biedt zeer nauwkeurige Brix en concentratie metingen in grotere pijpleidingen en tanks en is geschikt voor hogere proces temperaturen tot 150 °C. Typische toepassingen zijn in kookinstallaties, tanks en ketels in de productie van voedingsmiddelen als jam, ketchup, bier wort, pharmaceutische producten of suiker melasse. De productkwaliteit en de batch tijden worden nu precies geregeld zonder kostbare monstername. Ethernet TCP-IP server ingebouwd voor datalogging, uploading van parameters en software. Keuze mogelijkheden uit verschillende User interfaces: Web (direct), Compact (display), Multichannel (tot vier kanalen).

Download Brochure

Mail Address

Postbus 195
4250 DD WERKENDAM – NL

Visiting Address

Van Tienhoven van den Boogaardstraat 14a
4251 EN WERKENDAM – NL

Order handling, spare part, accounting

info@techmation.nl

Applications, sales, quotations,
after sales

sales@techmation.nl